Aktuality

Granty EHP 2014-2021: Plánovaná výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

27.05.2020

Úrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 informoval o plánovanom vyhlásení otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry.

Schéma malých grantov podporí projekty na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s publikom, ktoré vyústia do organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení, podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie vzdelávacích inštitúcií.

Základné informácie:

Predpokladaný termín vyhlásenie výzvy

  • október 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy:

  • január 2021

Cieľ výzvy: 

  • podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti súčasného umenia

Projektový grant: 

  • 50 000 eur – 200 000 Eur

Predpokladaná celková alokácia: 

  • 1 500 000 Eur

 

Viac informácii k plánovanej výzve nájdete tu:

https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-otvorenej-vyzvy-v-ramci-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu/