Aktuality

Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

10.02.2018

Na žiadosť Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňujeme dokument „Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR“, v ktorom sú uvedené aktualizované komplexné údaje k doteraz vyhláseným výzvam a zároveň indikatívny harmonogram výziev na rok 2018, s cieľom rozšírenia publicity uvedených informácií.

Bližšie informácie si môžete stiahnuť tu.