Aktuality

Inkubátor NPC

07.11.2019

Začínajúci podnikatelia majú do 24. novembra 2019 možnosť prihlásiť sa do Inkubátora NPC. Slovak Business Agency má otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Podnikatelia, ktorí majú záujem  Inkubátor využiť, musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  • v čase podania žiadosti podnikajú max. 3 roky od dátumu registrácie v OR SR, ŽR SR, inom registri oprávňujúcom na podnikanie,
  • sídlia na území Bratislavského samosprávneho kraja,
  • spĺňajú definíciu MSP (malého a stredného podniku),
  • prinášajú na trh produkt/službu s pridanou hodnotou.

Členstvo v Inkubátore podnikateľom poskytuje:

  • neobmedzený prístup ku kancelárskym, zasadacím a iným technickým priestorom a k ich vybaveniu počas maximálne 3 ročného inkubačného obdobia od januára 2020 (kapacita: 40 pracovných miest Inkubátora),
  • prístup k dostupnej infraštruktúre v podobe internetu, kopírky a telefónu s vnútornou linkou,
  • možnosť využívať individuálne dlhodobé poradenstvo, individuálne odborné poradenstvo, networkingové vzdelávacie podujatia zamerané na možnosť nadviazania kontaktov a vzťahov potrebných pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti,
  • prístup k možnostiam sprostredkovania investícií pre financovanie podnikateľských zámerov, napr. prostredníctvom fondu rizikového kapitálu, podnikateľských anjelov, mikropôžičkového programu alebo prostredníctvom iných finančných nástrojov,
  • pravidelné polročné hodnotenie progresu členov Inkubačného programu pred Hodnotiacou komisiou, ktorá na základe dosiahnutých výsledkov rozhoduje o pokračovaní účasti členov v programe.

Zdroj:

https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/inkubator-npc-je-opat-otvoreny-novym-projektom/?utm_source=Newsletter+SBA+-+klienti&utm_campaign=5c84658a9e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_09_12_43_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_92f5db967e-5c84658a9e-176787017