Aktuality

Jednoduchší Horizont 2020?

20.04.2017

Najnovšie opatrenia Európskej komisie na zjednodušenie pravidiel programu Horizont 2020 predstavil komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas na stretnutí s členmi Európskeho parlamentu, Európskeho súdu audítorov a hlavnými výskumnými a inovačnými organizáciami. Balíček nových opatrení sa týka nových pravidiel financovania, ktoré budú redukovať administratívne náklady účastníkov a pomáhať predchádzať chybám v účtovníctve.

Najvýraznejšie zmeny pravidiel:

  • Revízia Modelovej grantovej dohody Horizontu 2020

Nová definícia „additional remuneration“ (dodatočná odmena) výskumníkov a taktiež zjednodušuje hradenie iných nákladov v grantoch Horizontu 2020. Toto umožní širšie prijatie vlastných bežných postupov účtovania príjemcov. Revízia zavádza celý rad podrobných opatrení, vrátane: akceptácie vlastných bežných postupov účtovania príjemcov,  pokiaľ sa náklady na produkty alebo služby účtujú interne v organizácii; poskytovaním jednoduchšieho variantu pre medzinárodných partnerov z tretích krajín, ktorí nie sú oprávnené na financovanie z EÚ; rozšírenia elektronického grantového manažmentu na obdobie po finálnej platbe.

Podľa nových pravidiel,  tak dostane každý výskumník minimálne taký plat, aký má pri účasti na projekte financovanom z národných zdrojov, s tým, že bude tiež oprávnený dostať dodatočný bonus vo výške 8000 € za rok. 

  • Zefektívnenie pracovného programu H2020 na obdobie 2018-2020.

Menej tém a menej výziev v posledných rokoch programu.

  • H2020 relevantnejší a prístupnejší aj pre start-upy a inovátorov

Prípravné aktivity v pracovnom programe na roky 2018-2020 budú zahŕňať úpravu SME-instrument-u, tak aby sa podporili inovácie v akejkoľvek oblasti, na rozdiel od vopred stanovených tém.

  • Širšie použitie paušálneho projektového financovia

Paušálne financovanie má za cieľ presmerovať zameranie sa na sledovanie vkladov na monitorovanie výkonu a výstupov projektu, pokrytie celého projektového cyklu, vrátane nových spôsobov ex-post auditov.

 

Zdroj/viac informácií:

http://slord.sk/sk/aktuality/novy-balicek-opatreni-pre-vacsie-zjednodusenie-horizontu-2020.html?page_id=2975