Aktuality

Kde bude sídliť EMA?

23.10.2017

Prednedávnom sme Vám priniesli informácie o tom, že Slovenská republika predložila, ako jeden z potenciálnych kandidátov, ponuku na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorej aktuálne sídlo sa nachádza v Londýne. Na jej príprave sa podieľal aj Octigon.

Európska komisia pristúpila k hodnoteniu ponúk jednotlivých členských štátov, medzi ktorými bol napríklad aj  Dublin, Helsinky, Barcelona, Bukurešť, Sofia či Záhreb. Výsledkom však neboli žiadne odporúčania. Nedošlo ani k zostaveniu rebríčka či užšieho zoznamu uchádzačov. Komisia podrobne hodnotila ponúknuté priestory, dopravnú dostupnosť lokality, ponuku školských zariadení, podmienky v oblasti pracovného trhu, sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a tiež opatrenia na zaistenie kontinuity činnosti agentúry.

O stanovisku komisie by mali diskutovať lídri Európskej únie na summite, ktorý sa bude konať v októbri, ale nie sú ním nijako viazané. Konečné rozhodnutie ohľadne nového sídla agentúru môžu členské štáty očakávať v novembri.

Zdroje:

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/europska-komisia-zhodnotila-ponuky-na-sidla-agentur/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=19