Aktuality

Ktorá krajina EÚ má najmenej prostriedkov z eurofondov?

06.03.2017

Referendum z 23.6.2016, v ktorom občania Veľkej Británie vyjadrili svoju túžbu ukončiť členstvo krajiny v Európskej únii, zmení mnoho vecí, ktoré sme považovali za samozrejmosť. Tesný výsledok (rozdiel 48,1% za členstvo a 51,9% proti pokračujúcemu členstvu) vyvolal mnohé otázky, ktoré analyzujú odborníci z oblastí politológie, sociológie, ekonómie a ďalších.

Knižnica Dolnej Snemovne Britského parlamentu prišla s prehľadom, koľko prostriedkov z Európskej únie dostávajú jednotlivé členské krajiny. Asi neprekvapí, že Veľká Británia patrí medzi krajiny s najnižším podielom prostriedkov na jedného obyvateľa.

Ktoré krajiny patria medzi tie „najpodporovanejšie“? Grécko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko mali 500 eur v prepočte na jedného obyvateľa. Možno vás prekvapí, že na jedného obyvateľa Luxemburgu pripadne až 2993 eur zo zdrojov Európskej únie.

Tak vysoká podpora v Európskej únii nie je bežná. Až 84% týchto prostriedkov skončí v administrácii Únie. V Luxemburgu má svoje sídlo najviac inštitúcií a úradov, pričom počet obyvateľov je oveľa nižší v porovnaní s inými štátmi. Preto je číslo tak vysoké. Slovensko nezaostáva a čerpá podporu vo výške približne 400 eur na jedného obyvateľa.

Octigon pomáha jednotlivým subjektom z verejného i súkromného sektora, aby tieto zdroje boli využité efektívne. Pri plánovaní a následnej realizácii projektov vystupuje Octigon ako spoľahlivý partner. Kontrola a dôslednosť zabezpečí realistické nastavenie bez potreby následných korekcií.

Zo zdroja: http://www.businessinsider.com/brexit-how-much-eu-funding-member-states-get-per-person-2016-12