Aktuality

Nadácia Tatra banky podporí talenty z oblasti IT

11.09.2019

Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich grantových programov podporuje aj vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Do 1. novembra je možné podať žiadosť o grant v rámci programu E-Talent.

E-Talent predstavuje grantový program, do ktorého sa môžu zapojiť študenti, učitelia, výskumní pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Pre tento program je vyčlenených 20 000 Eur, pričom podpora môže byť poskytnutá až do výšky 5 000 Eur.

Projekty je možné podať iba elektronicky a musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň spĺňať obsahové kritériá programu, ktorými sú:

  • originalita, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
  • praktická využiteľnosť výstupov výskumu,
  • medzisektorový prístup k výskumu,
  • využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Zdroj:

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/