Aktuality

Nadácia Tatra banky podporuje vzdelávanie študentov v zahraničí

14.02.2019

Nadácia Tatra banky uverejnila na svojom webovom sídle dve zaujímavé možnosti vycestovania pre študentov, ktorých zaujímajú zahraničné stáže a štúdiá či zahraničné vzdelávacie programy a podujatia.

Prvým z programov nadácie je grantový program Stredoškoláci do sveta, ktorý podporuje študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. Cieľom programu je jednak podpora jazykových zručností, a zároveň získanie vzdelania v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách.

Druhým programom je grantový program Študenti do sveta, ktorý podporuje zahraničné stáže, letné škole a výskumné pobyty pre študentov s cieľom motivovať ich vrátiť sa a pracovať na Slovensku.

Zdroje:

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/