Aktuality

Návrhy na zjednodušenie Európskych investičných a štrukturálnych fondov po roku 2020

16.08.2017

Máte pocit, že dostať sa k fondom je stále komplikovanejšie a zbytočne administratívne náročné? Nie ste jediní. Súčasná situácia sa rieši už aj na najvyšších úrovniach Európskej únie.

Orgánom, ktorého úlohou je sledovať zjednodušenie administratívneho zaťaženia príjemcov prostriedkov z Európskych investičných a štrukturálnych fondov, je Skupina na vysokej úrovni (ďalej len „skupina“) zložená z 12 členov. Tá zverejnila návrhy pre tvorcov politiky na zjednodušenie postupov v ďalšom programovom období po roku 2020.

Podľa skupiny medzi aktuálne problémy patria najmä:

  1. Rozličné pravidlá v schémach štátnej pomoci či pravidlách verejného obstarávania uplatňujúce sa v rôznych zdrojoch finančnej podpory (štrukturálne fondy, HORIZONT 2020, COSME). Ich spoločným cieľom je pritom vytvoriť pracovné miesta a podporiť hospodársku súťaž a obchodné vzťahy.
  2. Zbytočne obšírne nariadenia sprevádzané tisíckami strán príručiek a pravidiel. Rovnaké texty a usmernenia sú tak súčasťou operačných programov ako aj partnerskej dohody.
  3. Neustále viac a viac nových postupov na „dvojitú kontrolu“ v snahe predísť chybám.
  4. Aplikácia nových pravidiel po každých siedmych rokoch aj napriek skutočnosti, že podporu poskytujú rovnaké orgány a inštitúcie. Predmetná skutočnosť so sebou prináša potrebu nových IT systémov, zmenu formulárov a postupov a podobne.

Celý návrh skupiny si môžete pozrieť tu:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf

 

Zdroje:

https://innonews.blog/2017/07/20/navrhy-na-zjednodusovanie-strukturalnych-fondov-esif-po-roku-2020/

https://www.czelo.cz/cs/dalsi-programy-a-nastroje/synergie-se-strukturalnimi-fondy/novinky/zjednodusovani-esif-navrh-skupiny-na-vysoke-urovni-pro-obdobi