Aktuality

Nová výzva v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

13.03.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020", ktorej cieľom je podpora aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnutých v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti a na celoštátnej úrovni.

Oprávnené subjekty:

 • cirkevná organizácia;
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby;
 • nezisková organizácia;
 • nadácia;
 • združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.).

Výška dotácie:

 • minimálna dotácia:    1 000 Eur;
 • maximálna dotácia:    14 000 Eur.

Špecifické ciele:

 1. koordinácia národnej pracovnej skupiny pre EÚ Dialóg s mládežou;
 2. organizácia a zabezpečenie fokusových skupín;
 3. zabezpečenie online aj offline konzultácií v rámci EÚ Dialógu s mládežou;
 4. výber a príprava delegátov na EÚ konferencie s mládežou.

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.