Aktuality

Novela zákona o eGovernmente

05.09.2017

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil na schválenie novelu zákona o eGovernmente, ktorej cieľom je uľahčenie používania elektronických služieb a úspora peňazí.

Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré novela prináša, patrí napríklad:

  • jednotný centrálny spôsob doručovania v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná;
  • možnosť podpisovať elektronické podania len s použitím občianskeho preukazu, bez potreby elektronického podpisu – takzvané podpisovanie klikom;
  • možnosť úhrady poplatkov platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom priamo cez ústredný portál verejnej správy;
  • zavedenie sankcií pre orgány verejnej správy v prípade neplnenia si zákonných povinností.

Účinnosť ustanovení novely je rozdelená do dvoch skupín. Niektoré ustanovenia novely nadobudnú účinnosť 1. novembra, zvyšné až v roku 2018.

Zdroje:

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/novela-zakona-o-egovernmente-presla-v-nrsr-do-2-citania/index.html