Aktuality

Okrúhly stôl Výskumnej agentúry

29.03.2019

Dňa 4.4.2019 bude Výskumná agentúra organizovať podujatie s názvom „Okrúhly stôl ku konceptu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK“.

Podujatie sa uskutoční od 13,00 – 15,00 hod. v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a je určené pre potenciálnych oprávnených žiadateľov plánovaných výziev, t.j.:

  • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Maximálny počet účastníkov za jeden subjekt je 2 a svoju účasť  je potrebné potvrdiť do 02.04.2019.

Zdroje a registrácia:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/okruhly-stol/29-okruhly-stol-ku-konceptu-vyziev-na-podporu-strategickych-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier-v-ramci-5-domen-inteligentnej-specializacie-ris3-sk