Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 13 časť - Interreg Central Europe

26.01.2017

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg Central Europe.

Program Interreg Central Europe je určený na zlepšenie spolupráce v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy, zintenzívneniť spoluprácu v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe, upevneniť spoluprácu v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe, ako aj zvýšiť kvalitu spolupráce v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy.

V rámci zlepšenia spolupráce v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy budú podporené hlavne projekty z oblastí, ako je založenie a posilňovanie nadnárodných inovačných sietí a zlepšovanie spolupráce medzi výskumným, verejným a súkromným sektorom. Podporí sa aj zvyšovanie kompetencií zamestnancov v súkromnom sektore a rozvoj a implementácia stratégií a nástrojov s cieľom zintenzívniť kreativitu a podnikateľské myslenie, technické a manažérske kompetencie.

V rámci spolupráce v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe budú prostriedky určené najmä na vývoj, testovanie a implementáciu politík, stratégií a riešení pre zlepšenie energetickej efektívnosti, vývoj a implementáciu riešení pre aplikáciu nových technológií šetriacich energiu. Podporia sa stratégie a politiky s cieľom redukcie spotreby energie, riešenia pre zlepšenie prepojenosti a koordinácie energetických sietí, koncepty, akčné plány a služby v oblasti integrovanej nízkouhlíkovej mobility.

Finančné prostriedky v rámci upevnenia spolupráce v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe budú použité predovšetkým na vývoj a implementáciu integrovaných stratégií a nástrojov pre udržateľný manažment a udržateľné využitie prírodných zdrojov. V oblasti kultúrneho dedičstva sa podpora zameria na vývoj a implementáciu stratégií a politík pre valorizáciu, rozvoj a riadenie kultúrneho dedičstva. Podporené bude aj budovanie kapacít pre environmentálne plánovanie a manažment, ako aj rozvoj konceptu smart cities.

Na dosiahnutie skvalitnenie spolupráce v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy bude podpora smerovať na vývoj a implementáciu koordinovaných stratégií, nástrojov a pilotných riešení s cieľom zlepšeniť regionálnu verejnú dopravu a smart mobilitu. Podporený bude aj vývoj a implementácia koordinovaných stratégií pre posilnenie multimodality a ekologickosti nákladnej dopravy.

Národným kontaktným orgánom pre Interreg Central Europe je Úrad vlády Slovenskej republiky.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.