Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 9 časť - Interreg V-A SK-CZ

22.12.2016

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-CZ.

Program Interreg V-A medzi Slovenskou a Českou republikou je určený na zlepšenie bilaterálnej spolupráce v oblastiach využívania inovačného potenciálu, kvalitného životného prostredia a rozvoja miestnych iniciatív.

V rámci využívania inovačného potenciálu budú podporené hlavne projekty z oblastí, ako je realizácia výmenných pobytov a stáží pre pedagogický personál, žiakov a študentov, alebo investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry, príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja, alebo prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe.

V rámci kvalitného životného prostredia budú prostriedky určené najmä na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam, budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov, spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodne významné územia.

Finančné prostriedky v rámci rozvoja miestnych iniciatív budú použité predovšetkým na spoločné plánovanie, stratégie a štúdie, rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy, alebo vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Riadiacim orgánom pre Program Interreg V-A medzi Slovenskou a Českou republikou je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.