Aktuality

Oporný bod Nadácie EPH

29.05.2020

Nadácia EPH v rámci svojho programu Oporný bod poskytne v roku 2020 dotácie zamerané na podporu riešení problémov inštitúcií, ktoré im vznikli v súvislosti s vírusom COVID - 19. Cieľom nadácie je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

Termín na predkladanie projektov

 • 15. 6. 2020 do 24:00

Oprávnení žiadatelia

 • hospice
 • mobilné hospice
 • domy na pol ceste
 • účelové zariadenia cirkvi
 • neštátne detské domovy
 • krízové centrá
 • mimovládne organizácie, občianske združenia
 • iné subjekty - poskytovatelia sociálnej pomoci

Alokácia a výška príspevku

 • alokácia:                          150 000 Eur
 • max. príspevok:               5 000 Eur

Predmet podpory

 • obnova a rekonštrukcia zariadení
 • nákup zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
 • nákup zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok
 • aktivity, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
 • iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu

O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na skvalitnenie starostlivosti o klientov, zariadení a primárne na podporu riešení problémov súvisiacich s COVID-19.

 

Viac informácií a samotnú žiadosť nájdete TU.