Aktuality

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov

03.09.2019

Do 27. septembra 2019 je možné zapojiť sa do druhej fázy výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Oprávnenými žiadateľmi pre druhú fázu oboch výziev sú mikro-podniky alebo malé podniky s právnou formou podľa § 4 zákona o poskytovaní dotácií a to:

  • fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
  • právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.

Cieľom oboch výziev je nadviazať medzinárodnú spoluprácu s investormi, ktorí sú súčasťou akceleračných programov a pripraviť konkurencieschopný obchodno-finančný model pre vyvíjané inovatívne produkty alebo služby na zahraničnom trhu.

 

Informačné a komunikačné technológie, Energetika, Sociálna oblasť - výzva č. SRINRR 4/2019

Hlavným zámerom druhej fázy tejto výzvy je výber maximálne dvoch úspešných žiadateľov pre druhú fázu, ktorí absolvujú pobyt v zahraničnom akcelerátore Smart City Works v USA v spolupráci s Center for Innovative Technology.

Celé znenie výzvy nájdete tu.

 

Priemysel 4.0, Biotechnológie, Kybernetická bezpečnosť - výzva č. SRINRR 5/2019

Hlavným zámerom druhej fázy výzvy je výber maximálne šiestich úspešných žiadateľov pre druhú fázu, ktorí absolvujú pobyt v zahraničnom akcelerátore ILOG SIT4F v Izraeli.

Celé znenie výzvy nájdete tu.