Aktuality

Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

22.07.2019

Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen alebo neformálne skupiny občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, môžu do konca júla 2019 požiadať o grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva prostredníctvom svojho grantového programu k  budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie vo svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, spolupráci a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Práve v rámci týchto oblastí je možné získať grant vo výške 700 Eur.

Všetky podmienky:

http://knzm.sk/blog