Aktuality

Podpora mladých vedeckých pracovníkov

27.06.2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila dňa 31.5.2019 otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá je určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Výzva má podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja.

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 EUR a maximálne vo výške 5 000 EUR.

Medzi oprávnené náklady patria:

  • cestovné náklady;
  • náklady na materiál;
  • náklady na služby.

Lehota na predkladanie žiadostí:

  • do 30. septembra 2019.

 

Zdroj:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/otvorene-vyzvy/mvp-2019.html