Aktuality

Podpora nabíjačiek pre elektromobily – po novom už aj pre podnikateľov!

20.02.2020

Rezort hospodárstva ohlásil otvorenie ďalšieho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorej cieľom je podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Okrem samospráv budú môcť v tomto kole o dotáciu požiadať aj podnikatelia, a to v termíne od 17. apríla do 17. júla 2020.

Celková alokácia pre tieto projekty je 650 000 Eur. Príspevok pre mestá obce bude poskytnutý vo výške 2 500 Eur až 20 000 Eur a žiadateľ musí na nákup nabíjacej stanice prispieť 5% z vlastných zdrojov. V prípade podnikateľov môže byť podpora poskytnutá vo výške 2 500 Eur až 10 000 Eur a vlastné zdroje musia predstavovať 50% celkových nákladov.

Oprávnené subjekty môžu požiadať o podporu minimálne na jednu nabíjačku (2 nabíjacie body) a maximálne na 4 nabíjačky (8 nabíjacích bodov). Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom väčším ako 11 kW.

Zdroj:

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-20604/mh-sr-pokracuje-v-podpore-nabijaciek-pre-elektromobily-zapojit-sa-mozu-aj-podnikatelia/