Aktuality

Podpora programov zameraných na IoT

11.09.2017

IoT-EPI (European Platforms Initiative) predstavuje iniciatívu podporujúcu projekty týkajúce sa „internetu vecí“ (ďalej iba „IoT“) financovaných z programov H2020.

V spolupráci s komunitou podnikateľov a vývojárov podporuje rozvoj technológií platformy pre IoT. Aktuálne sa na webe IoT-EPI nachádza 11 otvorených výziev, v rámci ktorých môže až 100 externých tímov získať technickú podporu a financie v rozsahu 30 000 EUR až 150 000 EUR. Výzvy sú otvorené pre malé a stredné podniky (tzv. SME), startupy, obchodné spoločnosti, výskumné centrá a univerzity nachádzajúce sa v Európe alebo v jednej z pridružených krajín. Konzorciá nie sú povolené a jednotlivé návrhy musia byť predkladané v angličtine.

Zdroje:

https://innonews.blog/2017/08/22/iot-epi-moznosti-financovania-projektov-pre-internet-veci/

http://iot-epi.eu/about/

http://iot-epi.eu/open-calls/