Aktuality

Podpora rozvoja elektromobility

05.08.2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytne dotácie na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Cieľom vyhlásenej výzvy je podpora rozvoja elektromobility u nás formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Zameranie:

  • výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Oprávnení žiadatelia:

  • obec, VÚC a nimi zriadené organizácie

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                     500 000 Eur,
  • min. príspevok:           2 500 Eur;
  • max. príspevok:          5 000 Eur.

Termín na predkladanie žiadostí:

  • 1. október 2019

 

Celé znenie výzvy:

https://www.mhsr.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic