Aktuality

Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

30.05.2019

V rámci programu Kreatívna Európa bola zverejnená nová výzva na prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií (ďalej len „výzva“).

Podpora bude poskytnutá projektom, ktoré zahŕňajú audiovizuálny aspekt a aspekt digitálnej technológie, a ktoré sa vykonávajú aspoň v jednej z týchto oblastí:

  • múzeá,
  • živé vystúpenia a/alebo
  • kultúrne dedičstvo.

Čo sa týka oprávnených žiadateľov, tí musia vytvoriť konzorcium zložené aspoň z troch právnych subjektov, ktoré pochádzajú z troch rôznych krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa a ktoré predstavujú širokú škálu odborných znalostí v rámci viacerých sektorov kultúry a tvorivej činnosti vrátane audiovizuálneho sektora.

Minimálny príspevok je vo výške 150 000 Eur a návrhy sa predkladajú v lehote najneskôr do 20. 6. 2019 do 17.00 hod. (bruselského času) prostredníctvom online formulára žiadosti (eForm). Žiadny iný spôsob predloženia žiadosti nebude akceptovaný.

Zdroj:

http://www.cedslovakia.eu/clanky/medzisektorova-oblast