Aktuality

Prihláste sa na domáce alebo medzinárodné podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy

17.09.2019

Slovak Business Agency uverejnila na svojom webe dve zaujímavé výzvy, ktoré dávajú žiadateľom možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy od septembra 2019 do marca 2020.

Domáce alebo medzinárodné podujatia, na ktoré žiadateľ žiada vstupenky alebo stánok na vystavovanie, je možné si zvoliť podľa vlastného výberu. Žiadosť na zvolené podujatie je potrebné zaslať minimálne šesť týždňov pred začiatkom podujatia.

V priebehu novembra a decembra 2019 sú naplánované nasledujúce  podujatia, v rámci ktorých je možná aj účasť v národnom stánku:

·         INDIA – EUROPE 29 (New Delhi, India)

·         SLUSH (Helsinki, Fínsko),

·         MUNIWORLD 2020 (Tel Aviv, Izrael).

 

Všetky informácie týkajúce sa výzvy pre nepodnikateľov:

http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-a-domace-podujatia-v-ramci-iniciativy-startup-sharks-0#.XX9uvdUzaUl

Všetky informácie týkajúce sa výzvy pre podnikateľov:

http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-alebo-domace-podujatia-v-ramci-komponentu-1-schemy-na-podpo-0#.XX9vu9UzaUl