Aktuality

Revízia OP VaI

05.11.2018

Koncom septembra bolo zo strany Európskej komisie vydané rozhodnutie, ktorým bola schválená zmena Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“). Zmena bola iniciovaná v nadväznosti na zrušenie finančného záväzku z roku 2014, ako aj s ohľadom na legislatívne zmeny, vývoj prostredia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku a tiež skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie tohto operačného programu.

Zámerom zmeny, ktorá sa týka celkovo 8 prvkov, bolo popri technickej úprave finančného plánu OP VaI prispôsobiť programový dokument aktuálnym podmienkam a požiadavkám praxe. Jej cieľom je vytvorenie podmienok pre efektívnejšie poskytovanie podpory a zvýšenie absorpčnej kapacity OP VaI.

Viac informácií ako aj celé znenie operačného programu nájdete TU.