Aktuality

Šanca uplatniť sa pre kreatívne startupy

03.06.2019

WORTH Partnership Project, ktorý je financovaný z Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) uverejnil na svojej webovej stránke výzvu na podporu dizajnérov.

Výzva je určená pre tých, ktorí majú záujem spolupracovať so zahraničnými partnermi a benefitovať z inkubačného programu v hodnote 60 000 EUR, ktorý zahŕňa:

  • medzinárodnú mediálnu podporu relácie, reklamu a marketing na sociálnych médiách
  • seed kapitál vo výške 10 000 EUR
  • účasť na dvoch medzinárodných podujatiach týkajúcich sa dizajnu s cieľom predstaviť vyvinuté produkty
  • na mieru šitý mentoring
  • školenia
  • medzi-sektorovú spoluprácu a účasť na sieťovacích podujatiach
  • zviditeľnenie profesionálneho profilu v galérii WORTH

V prípade záujmu bude potrebné vytvoriť konzorcium dvoch až troch partnerov pôsobiacich v oblasti dizajnu, startupov, technologických firiem či inovátorov, ktorí sú malými alebo strednými podnikmi so sídlom v minimálne dvoch krajinách.

Prihlásiť sa môžete, ak už máte nápad aj partnera, ale aj v prípade, že nápad máte a partnera vhodného do konzorcia hľadáte.

Zdroj a všetky podmienky:

https://www.worthproject.eu/participate/