Aktuality

SME Instrument a Fast track to innovation

13.10.2017

Program Horizont 2020 a jeho výzvy na predkladanie návrhov podporujú najmä malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). V nasledujúcom texte sa zameriame najmä na nástroj „SME Instrument“ a „Fast track to innovation“.

Nástroj pre MSP alebo aj SME Instrument je určený pre všetky typy inovačných MSP vykazujúcich silnú ambíciu vyvíjať sa a rásť na medzinárodnej úrovni. Cieľom je prekonať počiatočné fázy rizikových výskumných a inovačných projektov. Finančné prostriedky je možné získať tak na technologické, ako aj netechnologické a spoločenské inovácie. Jedinou podmienkou je, výsledok bude mať pridanú hodnotu na európskej úrovni a dopad na komerčný rozvoj žiadateľa.  V rámci nástroja SME Instrument bolo na projekty vyčlenených 3 miliardy eur. Svoje návrhy môžu spoločnosti predkladať v rámci neustále otvorenej výzvy, ktorá má 4 uzávierky ročne.

Pod skratkou MSP rozumieme mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a ich obrat nepresiahne 50 mil. eur alebo ich celkový majetok nepresiahne 43 mil. eur.

Schéma Fast track to innovation (ďalej len „FTI“) podporí projekty blízko trhu, v rámci ktorých bol ukončený výskum a vývoj, avšak nedošlo k ich komerčnému nasadeniu. Oprávnenými žiadateľmi sú malé medzinárodné konzorciá, v rámci ktorých môžu figurovať aj veľké podniky. Konzorcium musí mať minimálne troch a maximálne piatich partnerov. Cieľom podpory je tak urýchlenie času na nasadenie nových riešení na trh. V rámci tejto schémy sa návrhy predkladajú taktiež kontinuálne s tromi uzávierkami za rok.

Zdroje:

https://innonews.blog/sme-instrument/

https://innonews.blog/fast-track-to-innovation/