Aktuality

Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

12.06.2020

Nadačný fond Baumit sa aj tento rok rozhodol pomôcť komunitám a na ich podporu vyčlenil 13 000 Eur. Fond už dlhšie finančne podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú.

Na projekty je možné získať 1 200 Eur a prihlášky sa predkladajú do 13. júla 2020. Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. augusta do 31. decembra 2020.

Podporené môžu byť:

  • verejné priestory využívané miestnou komunitou,
  • komunitné a susedské aktivity,
  • komunitné priestory, klubovne.

Oprávnení žiadatelia:

  • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy,
  • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá,
  • samospráva: obce, mestá,
  • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou.

Zdroj:

https://nadacnyfond.baumit.sk/grantovy-program