Aktuality

Test IT zručností. Ako ste dopadli?

03.05.2017

Podľa meraní eGovernment Benchmark-u 2016 patrí Slovensko stále k slabo hodnoteným krajinám. Tento dokument pripravovaný nezávislými inštitúciami pod dohľadom Európskej komisie analyzuje úroveň digitálnej vyspelosti 33 krajín Európy (28 krajín EÚ, Island, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko). Ako sme však na tom s používaním rôznych IT nástrojov my, občania?

Nepriaznivé slovenské výsledky pritom môžu byť okrem úrovne poskytovaných e-služieb spôsobené aj tým, že mnoho projektov v Operačnom programe informatizácia spoločnosti (2007-2013) bolo realizovaných až v závere programového obdobia a preto sa do celkového merania jednoducho nemuseli dostať. Druhou stranou e-služieb sú samozrejme ich používatelia, občania. Ak chcete vedieť na akej úrovni čo sa týka IT ste práve vy, urobte si Itfitness test.

Štátom podporený test IT zručností  preverí vaše počítačové zručnosti a vedomosti o internete a sociálnych sieťach či online marketingu. Vyhraďte si však naň dostatok času. Mnoho otázok smeruje k aktívnemu vyhľadávaniu informácií na webe. Test nie je klasickou “tipovačkou” na 5 minút.

IT Fitness test si môžete urobiť na www.itfitnesstest.sk. Celé testovanie pozostáva z 30 otázok a k dispozícii sú dve verzie testu. Jedna pre základné školy a druhá pre študentov stredných a vysokých škôl. K tomu, aby ste sa mohli hodnotiť ako zručný v IT nestačí, že ste používateľom počítača alebo smartfónu. Test je aj zrkadlom toho ako budú vedieť občania e-služby štátu využívať. Urobte niečo pre svoje IT znalosti aj vy.

S testovaním IT zručností Slovensko začalo v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie s názvom Týždeň IT zručností. IT testovanie realizuje IT Asociácia Slovenska (ITAS) za podpory podpredsedu vlády Pellegriniho, ministerstva školstva, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a ďalších partnerov. V minulom roku dosiahli testovaní priemerný výsledok 48% úspešnosti.

Zdroj/ viac informácií:

https://www.itfitness.sk/sk/co-je-it-fitness-test/

http://www.ta3.com/clanok/1102991/otestujte-sa-v-it-zrucnostiach-test-podporovany-statom-ma-30-otazok.html

http://www.ipdapgroup.com/sk/2016/10/17/egovbenchmark/