Aktuality

This human world 2019

18.04.2019

Na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu bola uverejnená výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach: This human world 2019. Termín registrácie do súťaže je 21. jún 2019.

Cieľom súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a medzinárodnú deklaráciu ľudských práv, dať im priestor kriticky uvažovať o ľudskoprávnych témach a ponúknuť platformu, kde žiaci môžu predstaviť svoje práce.

Súťaž je určená pre žiakov od 10 do 20 rokov, ktorí sa môžu zapojiť jednotlivo alebo ako trieda, s krátkym filmom na tému jedného z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Témou tohtoročnej súťaže je Postavme sa za našu planétu.

Hlavnou cenou súťaže je finančná odmena a premietanie víťazného príspevku v rámci otvorenia medzinárodného filmového festivalu THIS HUMAN WORLD, ktorý sa bude konať na jeseň vo Viedni.

Zdroj:

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/vyzva-registraciu-do-medzinarodnej-sutaze-studentskych-kratkych-filmov-ludskych-pravach-this-human-world-2019.html