Aktuality

Účasť Veľkej Británie v programe Horizont 2020

03.04.2017

Veľká Británia je plnohodnotným členom Európskej únie až do momentu začatia procesov v súlade s článkom 50 Lisabonskej zmluvy o vystúpení. Tie by mala premiérka Mayová aktivovať koncom marca tohto roku.

To znamená, že súčasné pravidlá programu Horizont 2020, podmienky financovania a účasti participantov sa zatiaľ nezmenili. Veľká Británia má taktiež nadaľej právo plne sa zúčastňovať negociácií o nadchádzajúcom pracovnom programe.

Výskumná kancelária Veľkej Británie (UKRO) sa však rozhodla vypracovať odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa účasti Británie v programe H2020:

  • Čo sa stane s návrhmi projektov a už prebiehajúcimi projektmi po dátume vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie?

Vláda Veľkej Británie bude financovať účasť britských entít v projektoch, ktoré majú dlhšie trvanie ako je samotná účasť Veľkej Británie v EÚ. Financovanie sa bude vzťahovať na všetky úspešné projekty  podané pred odchodom Veľkej Británie (nielen na tie, ktoré už boli podpísané účastníkmi a orgánom EÚ vyhlasujúcim výberové konanie). Vláda Veľkej Británie vyzýva univerzity a výskumné centrá iných členských krajín, aby naďalej oslovovali britských partnerov do aktívnej spolupráce na projektoch.

  • Kde hľadať informácie týkajúce sa výskumu a vývoja vo Veľkej Británii po brexite?

Všetky vyhlásenia vlády a premiérky Veľkej Británie môžete nájsť na webovej stránke oddelenia pre vystúpenie z Európskej únie. V prejave zo dňa 17. Januára 2017 premérka Mayová predstavila plán vlády na vystúpenie z EÚ. Plán obsahuje 12 priorít, pričom jednou z nich je výskum a vývoj. Viac informácii môžete nájsť v bielej knihe vládyVeľkej Británie o odchode z EÚ, najmä v kapitole 10 o výskume a vývoji.

  • Ako sa vyjadruje Európska komisia o účasti Veľkej Británie v programe Horizont 2020?

Komisia vo svojich vyjadreniach z júla 2016 a takisto na Participant portáli programu H2020 potvrdzuje stanovisko jednotných pravidiel pre účastníkov z Veľkej Británie a ostatných členských štátov až do momentu vystúpenia Veľkej Británie z EÚ. Koordinátori projektov nemajú venovať časť návrhov hodnoteniu potenciálnych rizík a riešeniam v dôsledku výsledkov referenda vo Veľkej Británii. To sa týka aj hodnotiteľov, ktorí by mali projekty s účasťou Veľkej Británie hodnotiť rovnako ako pred referendom.

Zdroj/viac informácii:

https://www.ukro.ac.uk/Pages/UKRO-Announcements-Page.aspx?ListID=%7B782f4f00-0bfa-49e9-9317-ef927fb1d90b%7D&ItemID=56