Aktuality

Úľavy na environmentálnych daniach

09.09.2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) uverejnila na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ďalej len „ZELENÁ NAFTA 2019+“). Žiadosti je možné podívať do 20. septembra 2019.

V súlade s výzvou a ostatnými predpismi sú oprávneným žiadateľom subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne:

  • prvovýrobcovia v rastlinnej výrobe, ktorí si podali jednotnú žiadosť o priamu podporu v rámci kampane 2018 registrovaní v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS) a
  • prvovýrobcovia v živočíšnej výrobe, ktorí chovali podporované hospodárske zvieratá v roku 2018 a zároveň boli registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Zoznam podporovaných plodín a hospodárskych zvierat je prílohou výzvy. Súčasťou výzvy je aj usmernenie obsahujúce celý postup pri predkladaní žiadosti o poskytnutie pomoci.

Výzvu so všetkými prílohami nájdete tu:

https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-statnej-pomoci-vo-forme-ulav-na-environmentalnych-daniach-zelena-nafta-2019/9304