Aktuality

Viac umenia – grantový program od Nadácie Tatra banky

19.08.2019

Nadácia Tatra banky opäť otvorila jeden zo svojich grantových programov, a síce grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

Prostredníctvom svojich grantových programov podporuje Nadácia Tatra banky aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, najlepších študentov, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov a snaží sa vytvoriť atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Celkovo má Nadácia Tatra banky až 9 grantových programov, pričom do konca roka 2019 budú otvorené ešte 3 grantové programy.

Do 29. septembra 2019je možné podávať žiadosti o grant v rámci programu Viac umenia. Maximálna výška podpory na jeden projekt môže byť až 3000 Eur.

Z prostriedkov grantu je možné financovať priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti a mladí ľudia tvoriaci v oblastiach:

  • audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas;
  • divadlo;
  • hudba;
  • literatúra;
  • výtvarné umenie.

Zdroj a všetky podmienky výzvy:

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=nadacia-viac-umenia-literatura-062019%7Eaw%7Ese%7E%7E&utm_term=nadacia-tb_e%7Etext&utm_content=Nad%C3%A1cia%20Tatra%20banky&gclid=EAIaIQobChMIiqiUiJrc4wIV2eJ3Ch3mOwTpEAAYASAAEgL2s_D_BwE