Aktuality

Vyhláška o riadení projektov

04.05.2020

V piatok 1. mája 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie kvality realizovaných projektov v IT sektore. Na jej tvorbe sa podieľali aj zástupcovia samospráv a Slovensko.Digital, ktorí zdôraznili najmä potrebu jednoduchej použiteľnosti a vizuálu projektov.

V súlade s úvodnými ustanoveniami táto vyhláška ustanovuje:

  1. štandardy projektového riadenia podľa § 24 ods. 1 písm. j) zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe,
  2. podrobnosti o riadení projektov,
  3. najvyššiu celkovú cenu za veľký projekt, veľkú zmenovú požiadavku, veľkú zmenu v projekte,
  4. najvyššiu cenu čiastkového plnenia a najdlhšiu lehotu dodania čiastkového plnenia veľkého projektu.

Ustanovenia vyhlášky obsahujú podrobnú špecifikáciu celého procesu riadenia projektov a povinnosti jednotlivých strán, ktoré sa na riadení podieľajú. Ďalšia fáza projektu sa podľa ustanovení vyhlášky nebude môcť začať bez uverejnenia dokumentov predchádzajúcej fázy jeho životného cyklu v systéme metaIS. Vyhláškou sa zavádza aj tzv. iniciačná fáza projektu, ktorá presne popisuje všetky činnosti, ktoré musia byť zrealizované pred vyhlásením verejného obstarávania až do momentu podpisu zmluvy s dodávateľom.

Vyhláška zavádza viacero nových povinností, medzi ktoré patrí napríklad:

  • povinnosť rozdeliť projekt na menšie celky,
  • postupné testovanie vytvorených funkcionalít,
  • vytváranie prototypov,
  • povinné zverejňovanie projektových zámerov a projektovej dokumentácie pred spustením verejného obstarávania.

Ako bolo spomenuté v úvode, veľký dôraz sa kladie na vizualizáciu projektov, a teda čo používateľ informačného systému uvidí a bude používať. Tvorbe týchto vizuálnych komponentov musí podľa vyhlášky predchádzať používateľský prieskum a grafický návrh, ako bude výsledný produkt vyzerať. Veľkou novinkou je, že pred dokončením projektu budú povinné tzv. user experience testy, v rámci ktorých si samotní používatelia vyskúšajú, či je pre nich dané rozhranie užívateľsky prijateľné, a či bude mať v praxi skutočný prínos.

Celé znenie vyhlášky nájdete TU.

Zdroj:

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/urad-vicepremierky-dviha-latku-pre-kvalitu-it-projektov/