Aktuality

Výzva „WIFI pre Teba“ je stále otvorená!

02.10.2019

Do 13. novembra 2019 majú mestá a obce stále možnosť vybudovať na svojom území bezplatné WiFi zóny pre obyvateľov i turistov. Z výzvy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je na tieto projekty k dispozícii ešte 5,3 milióna Eur.

Žiadatelia môžu požiadať o príspevok vo výške 15 000 Eur, pričom 5% musia prispieť z vlastných zdrojov. Celková alokácia na projekty bola v čase vyhlasovania výzvy 10 000 000 Eur. V predchádzajúcich štyroch kolách bolo predložených 408 projektov, z ktorých bolo 249 schválených.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti, ktoré si v súlade so znením podmienok výzvy môžu nakúpiť HW a krabicový softvér.

 

Celé znenie výzvy:

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2018-7-1-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-wifi-pre-teba/