Aktuality

Zelená domácnostiam II

21.03.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila na svojom webovom sídle informáciu o uzatvorení prvého kola a otvorení druhého kola projektu Zelená domácnostiam II. O podporu sa môžu uchádzať len domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

V 1. kole projektu Zelená domácnostiam II bolo vydaných 90 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. V druhom kole projektu, ktoré bude otvorené pre 26. marca 2019, budú môcť domácnosti z mimo-bratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. V týždňových intervaloch budú nasledovať kolá pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu s rovnakou sumou. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl.

Zdroje:

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-18237/v-1-kole-zelenej-domacnostiam-ii-siea-vydala-490-poukazok/