Aktuality

Zelená domácnostiam II – odložené termíny ďalších kôl a predĺženie aktuálnych poukážok

18.05.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra uverejnila na svojej webovej stránke informáciu o odložení ďalších kôl projektu Zelená domácnostiam II a o predĺžení poukážok vydaných v roku 2020 o dva mesiace.

Podľa slov generálnej riaditeľky SIEA bolo v roku 2020 vydaných 2 433 poukážok v hodnote 4,7 milióna eur. Namiesto pôvodných troch mesiacov budú mať prijímatelia možnosť realizovať inštalácie, na ktoré dostali poukážku, o dva mesiace dlhšie, t.j. do piatich mesiacov. Dátumy, dokedy je nutné podať žiadosť o preplatenie poukážky, boli stanovené nasledovne:

  • tepelné čerpadlá - presunuté na 18. júl 2020,
  • kotly na biomasu – presunuté na 26. júl 2020,
  • slnečné kolektory - presunuté na 3. august 2020,
  • fotovoltické panely - presunuté na 10. august 2020.

Termíny nových výziev na podávanie žiadostí o príspevok budú oznámené po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou.

Podľa všeobecných podmienok platí, že zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je poukážka, musí byť podpísaná domácnosťou, pričom zhotoviteľ zadáva dátum podpisu domácnosťou pri rezervácií poukážky. Nakoľko je ale v súčasnosti obmedzená dostupnosť notárov a matričných úradov, SIEA bude akceptovať aj osvedčenie podpisu na zmluve, ktoré bolo vykonané neskôr, ak je dodržaná forma osvedčenia, t.j. uznanie podpisu za vlastný.

Zdroj:

https://www.siea.sk/siea-odlozila-vyhlasenie-dalsich-kol-zelenej-domacnostiam-ii-a-predlzila-platnost-vydanych-poukazok/