Aktuality

10 a viac webov, na ktorých nájdete informácie o plánovaných a vyhlásených výzvach

31.08.2016

Chcete rozvinúť svoju výrobu, začať pestovať plodiny alebo posunúť vpred svoj verejnoprospešný projekt, ale nemáte dostatok financií? Určite ste to už počuli: „Skús tie eurofondy, som počul, že vyhlásili výzvu!“ Odkiaľ to ostatní vedia?

Systém zverejňovania informácií v oblasti nenávratných finančných príspevkov je naozaj neprehľadný. Preto sme pre vás pripravili prehľad 10 užitočných webov, vďaka ktorým Vám neunikne príležitosť získať podporu na rozvoj svojich nápadov.

ITMS 2014+

ITMS je centrálny informačný systém Úradu vlády SR, ktorý sprístupňuje dáta o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrolách a auditoch počas programového obdobia 2014-2020.

To znamená, že tu nájdete všetky vyhlásené alebo plánované výzvy. Môžete vyhľadať projekty, ktoré už získali zdroje z verejných financií EÚ a ich realizácia práve prebieha alebo tie, ktoré už realizované boli.

Partnerská dohoda

Partnerská dohoda je základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF). Úrad vlády SR koordinoval vypracovanie textu Dohody, na ktorom sa podieľali najmä jednotlivé ministerstvá, regionálna samospráva (samosprávne kraje), mestá a obce, záujmové združenia a skupiny odborníkov.

Jej text predstavuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície Slovenska v období 2014 až 2020. To znamená, že tu nájdete plán Slovenska, do ktorých oblastí v tomto období plánuje investovať prostriedky zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ.

Stránku Partnerskej dohody je dobré poznať. Obsahuje okrem iného kompletný zoznam operačných programov Slovenska a komplexný prehľad o množstve financií v jednotlivých programoch. Podľa operačných programov môžete zacieliť aj vyhľadávanie aktuálnych výziev.

Octigon.sk

Na našom webe nájdete všetky aktuálne výzvy štrukturálnych fondov. Ktorý operačný program je pre vaše zámery ten pravý? To zistíte v rýchlom prehľade programov. A na záver môžete priamo kontaktovať ktoréhokoľvek nášho kolegu. Radi pomôžeme!

Operačné programy

Na stránkach jednotlivých operačných programov nájdete zoznam aktuálnych i plánovaných výziev. Veľmi užitočné sú harmonogramy výziev. Predbežný harmonogram určuje obdobie, kedy vyjde výzva, o ktorú máte záujem. Keďže sa však jedná o predbežné harmonogramy, odporúčame rátať s omeškaním vyhlásenia výzvy v priemere o 3 až 6 mesiacov.

Operačný program Výskum a inovácie

Okrem informácií o nových výzvach nájdete na webe OPVaI dátumy pripravovaných seminárov k výzvam, informácie o hodnotení a všeobecné informácie pre žiadateľov a prijímateľov. Výzvy sú rozdelené  do sekcií podľa sprostredkovateľských a riadiacich orgánov a teda podľa toho, kto výzvu vyhlasuje. V tomto prípade to môže byť Ministerstvo školstva, Ministerstvo hospodárstva alebo Výskumná agentúra. Informácie o výzvach môžete nájsť aj na ich jednotlivých stránkach. Tento operačný program má aj facebookovú stránku, tá je však aktualizovaná len zriedka a neprináša informácie o vyhlásených výzvach.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Tento operačný program nájdete na webovom sídle Ministerstva dopravy. Aktuálne výzvy nájdete v sekcii vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Operačný program Ľudské zdroje

Tento program má až dve webové sídla. Všeobecnejšie informácie môžete nájsť na webe Ministerstve práce (napr. znenie programu, harmonogramy výziev ) a aktuálne výzvy na samostatnej stránke programu.

Operačný program Kvalita životného prostredia

Na stránke operačného programu nájdete všetky podrobnosti o aktuálnych a plánovaných výzvach, pripravovaných podujatiach aj všeobecných podmienkach operačného programu. Vítanou iniciatívou je facebooková komunikácia programu, kde nájdete všetky aktualizácie o programe a výzvach. Takto by mohla vyzerať komunikácia na sociálnych sieťach všetkých operačných programov.

Integrovaný regionálny operačný program

Webové sídlo tejto stránky patrí medzi tie najneprehľadnejšie, keďže združuje informácie aj z minulého programového obdobia. Aktuálne výzvy nájdete tu.

Operačný program Efektívna verejná správa

Webové sídlo tohto operačného programu nájdete na webe Ministerstva vnútra tu.

Program rozvoja vidieka

Jednoznačne najneprehľadnejšiu komunikáciu a zverejňovanie informácií môžete vidieť na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Na to, aby ste našli výzvy, ktoré Vás zaujímajú, musíte podrobne poznať celý operačný program. Výzvy a informácie sú totiž radené podľa opatrení a podopatrení tohto programu.

Operačný program Rybné hospodárstvo

Môžete opäť nájsť na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 

V ďalšom diele nášho seriálu o weboch, kde nájdete informácie o možnej podpore pre vaše zámery sa budeme viac venovať zahraničným programom a programom cezhraničnej spolupráce.