Aktuality

Aj Octigon bude "Zero waste"!

17.10.2017

Octigon sa rozhodol správať nielen inovatívne, kreatívne a biznisovo, ale aj ekologicky. Pridávame sa k zero waste „hnutiu“ a smerujeme k zero waste office, čiže kancelárii s nulovou produkciou odpadu.

Separujeme už dávno, tento koncept si však vyžaduje omnoho viac. V rámci interného projektu sa zameriavame na redukciu tvorby odpadu. Nulová tvorba odpadu je v našom prípade nereálna, pokúsime sa však priblížiť k definícii podľa Zero Waste International Alliance, tj. že maximálne 10% z celkového vytvoreného odpadu môže skončiť v spaľovni a na skládke.

Zatiaľ sa nám podarilo urobiť analýzu odpadu, osloviť správcu budovy, zhrnúť opatrenia, ktoré v rámci firmy dobre fungujú a najmä zaviesť nové opatrenia, ktoré majú viesť k cieľu tejto novej iniciatívy. Držte nám palce – o výsledkoch vás budeme informovať!

A pokiaľ vás myšlienka kancelárie bez odpadu inšpirovala, dajte nám vedieť – pomôžeme vám takýto projekt zaviesť aj u vás.