Aktuality

Lepší prístup k súčasnému umeniu

14.10.2019

Úrad vlády Slovenskej republiky uverejnil výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre. Projekty v rámci tejto výzvy budú financované z grantov EHP 2014 – 2021 (tzv. nórske fondy). Projekty je možné predkladať do 31. decembra 2019.

Granty budú poskytnuté v sumách od 50 000 Eur do 200 000 Eur, pričom v závere by mali byť podporené kapacity kultúrnych aktérov a práca s publikom.

O grant môže požiadať akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), Žiadateľ je povinný mať aspoň 1 partnera z niektorého z prispievateľských štátov.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.