Aktuality

Nová výzva z dielne Fondu SK-NIC

20.03.2020

Na webe Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bola uverejnená informácia o otvorení výzvy Fondu SK-NIC, ktorá je tentokrát zameraná na podporu veľkých projektov. Z celkovej alokácie 150 000 Eur bude možné získať príspevok vo výške 10 000 Eur až 30 000 Eur.

O finančnú podporu projektov bude možné požiadať v termíne od 15. marca 2020 až do 30. apríla 2020 a na realizáciu projektov budú mať žiadatelia až dva roky.

Výzva pre veľké projekty 2020 zahŕňa tri okruhy tém, a to vzdelávanie v oblasti IKT, digitálna inklúzia a projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“). Podporené budú:

  • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  • projekty digitálnej inklúzie, ktoré zapájajú všetkých ľudí nezávisle od veku, pohlavia, schopností a miesta do využívania výhod virtuálneho sveta,
  • projekty, ktoré v rámci technológií znižujú environmentálne dopady na životné prostredie.

Celé znenie výzvy nájdete tu.

Zdroj:

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/fond-sk-nic-vyhlasuje-vyzvu-pre-velke-projekty/

https://sk-nic.sk/fond/2020-vyzva-pre-velke-projekty/