Aktuality

Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov

20.11.2017

Nové všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation) sa týka všetkých subjektov, ktoré pracujú s osobnými údajmi. Ak ste doteraz neriešili ochranu osobných údajov, je najvyšší čas.

Nové všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation) sa týka všetkých subjektov, ktoré pracujú s osobnými údajmi. Ak ste doteraz neriešili ochranu osobných údajov, je najvyšší čas. Nové nariadenie bude platné od mája 2018 a dovtedy je potrebné mať ochranu osobných údajov v súlade s nariadením GPDR. To znamená vypracovať  bezpečnostnú dokumentáciu, prijať personálne, organizačné a technické opatrenia a zaviesť ich do firemných procesov. 

Oficiálne informácie k tejto téme sú uvedené na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr.

Ak sa cítite v problematike ochrany osobných údajov stratení, sme tu pre Vás. Octigon Vám vie poskytnúť poradenstvo aj v tejto oblasti.

V prípade záujmu o naše služby a akýchkoľvek otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať Luciu Lanákovú, mail: lanakova@octigon.sk, tel: 0948 271 757.