Aktuality

Nové výzvy v rámci OP EVS

22.05.2017

V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 12.05.2017 šesť výziev zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky a občiansku informovanosť a participáciu.

Všetky výzvy sú otvorené a hodnotenie bude prebiehať formou hodnotiacich kôl. Prvé kolo na všetkých šesť výziev bude uzatvorené 21.08.2017, druhé kolo 19.02.2018 a tretie kolo až 20.08.2018. Na jednotlivé výzvy boli vyčlenené rôzny sumy zdrojov EU:

A) TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY

  1. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 (celé územie SR): 1 728 767,10 EUR
  2. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 (menej rozvinutý región SR): 4 250 000 EUR
  3. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3 (rozvinutejší región SR): 400 000 EUR

B) OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA

  1. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 (celé územie SR): 1 728 767,10 EUR
  2. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 (menej rozvinutý región SR): 3 400 000 EUR
  3. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 (rozvinutejší región SR): 400 000 EUR

V rámci všetkých výziev sú oprávnenými žiadateľmi:

  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov),
  • občianske združenie (založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov),
  • nadácia (založená v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov)

Všetky informácie o vyššie spomenutých výzvach nájdete TU.