Aktuality

Nové výzvy v rámci programu Interreg V-A SR - AT

19.12.2016

V rámci programu Interreg V-A SR – AT vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán dňa 09.12.2016 výzvy zo štyroch prioritných osí.

Predmetné výzvy sú zamerané na:

  1. Inteligentný cezhraničný región (alokácia zo zdrojov z EU: 19 683 142 EUR)
  2. Zachovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov (alokácia zo zdrojov z EU: 27 820 000 EUR)
  3. Udržateľné dopravné riešenia (alokácia zo zdrojov z EU: 9 655 000 EUR)
  4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce (alokácia zo zdrojov z EU: 14 180 976 EUR)

Všetky štyri výzvy sú otvorené a termín prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 28.02.2017.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe TU.