Aktuality

Nové výzvy z dielne UPVII

16.10.2019

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 tri dopytové výzvy, ktoré podporia zlepšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS, digitálnu inklúziu a lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy.

Zlepšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                     15 058 600 Eur
 • min. príspevok:          500 000 Eur
 • max. príspevok:          5 000 000 Eur

Oprávnení žiadatelia:

 • ministerstvá
 • ostatné ústredné orgány štátnej správy

Oprávnená aktivita:

 • zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Hodnotiace kolá:      

 • 25. november 2019
 • 27. január 2020
 • o 3 mesiace

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.

 

Digitálna inklúzia

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                     11 293 950Eur
 • min. príspevok:          200 000 Eur
 • max. príspevok:          5 000 000 Eur

Oprávnení žiadatelia:

Subjekty verejnej správy, t.j. právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR zaradené:

 1. v ústrednej správe (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri organizácií v ústrednej správe);
 2. vo fondoch sociálneho a zdravotného poistenia (Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne);
 3. v územnej samospráve - mimo Bratislavského kraja (obce a VÚC, nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri organizácií v územnej samospráve).

Oprávnená aktivita:

 • Rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k informáciám a službám VS ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny
 • Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny

Hodnotiace kolá:      

 • 25. november 2019
 • 27. január 2020
 • o 2 mesiace

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.

 

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                     15 058 600 Eur
 • min. príspevok:          200 000 Eur
 • max. príspevok:          5 000 000 Eur

Oprávnení žiadatelia:

Subjekty verejnej správy, t.j. právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR zaradené:

 1. v ústrednej správe (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri organizácií v ústrednej správe);
 2. vo fondoch sociálneho a zdravotného poistenia (Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne);
 3. v územnej samospráve - mimo Bratislavského kraja (obce a VÚC, nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri organizácií v územnej samospráve).

Oprávnená aktivita:

 • modernizácia fungovania verejnej správy pri výkone agendy prostredníctvom IKT
 • podpora využívania znalostí vo verejnej správe

Hodnotiace kolá:      

 • 25. november 2019
 • 27. január 2020
 • o 2 mesiace

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.