Aktuality

Podpora pracovných miest

23.10.2018

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásila v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu, ktorej predmetom je podpora pracovných miest (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 15 000 000 Eur;
 • minimálny príspevok: 20 000 Eur;
 • maximálny príspevok: 200 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

 1. termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:             07.01.2019;
 2. termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:           28.02.2019;
 3. termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola:            15.04.2019.

Oprávnení žiadatelia:

 • zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

Oprávnení partneri:

 • mimovládne neziskové organizácie

Cieľové skupiny:

 • uchádzači o zamestnanie (ďalej aj UoZ);
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (ďalej aj ZUoZ).

Oprávnená aktivita:

 • podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Hlavná aktivita sa vykonáva v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:

 1. vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ;
 2. zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti.

Oprávnené územie:

 • celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.