Aktuality

Podpora projektov „Smart City“

20.09.2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyčlenilo ďalšie prostriedky na podporu malých a stredných podnikov, ktoré môžu požiadať o dotáciu pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Projekty je možné predkladať do 4. októbra 2019.

V minulom roku bolo prerozdelených takmer 500 000 Eur. Práve preto sa rezort hospodárstva rozhodol pokračovať v podpore projektov inteligentných miest, nakoľko tieto projekty podporujú najmä kvalitu života obyvateľov.

Aktuálna schéma de minimis poskytne žiadateľom dotáciu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a aplikovanie jej výsledkov do praxe, a to v dvoch fázach.

  1. Na prvú fázu, t.j. na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti je možné získať príspevok vo výške 20 000 Eur.
  2. Druhá fáza je zameraná na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom aplikovania inovácií do praxe. Pre túto fázu je možné získať príspevok až vo 150 000 Eur.

Celé znenie výzvy nájdete TU.

 

Zdroj:

https://www.smartcity.gov.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-malych-a-strednych-podnikov-pri-implementovani-inovativnych-rieseni-v-mestach/