Aktuality

Podpora realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

11.06.2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky momentálne pracuje na príprave Schémy minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji, ktorá by mala byť vyhlásená v priebehu 3. štvrťroku 2019.

Cieľom schémy je podporiť zníženie energetickej náročnosti podnikov a zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch prostredníctvom podpory realizovania opatrení energetickej efektívnosti na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Podmienka poskytnutia podpory:

  • vypracovaný energetický audit nie starší ako 4 roky

Indikatívna výška nákladov na rok 2019:

  • 670 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania

 

Zdroj:

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-18779/schema-minimalnej-pomoci-na-podporu-realizovania-opatreni-z-energetickych-auditov-pre-podniky-v-bratislavskom-kraji/