Aktuality

Posledná výzva EK na vybudovanie bezplatných WiFi zón

03.06.2020

Európska komisia po koronakríze otvára poslednú štvrtú výzvu na budovanie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách miest a obcí.

Otvorenie výzvy: od stredy 3. júna 2020 od 13:00 SEČ do štvrtka 4. júna 2020 do 17:00 SEČ

Oprávnení žiadatelia: samosprávy (mestá a obce)

Alokácia: 14,2 milióna eur vo forme 947 poukazov

Podpora: do výšky 15 000 eur

 

Všetci záujemcovia musia byť zaregistrovaní na portáli www.wifi4eu.eu. O ich úspešnosti rozhoduje poradie, v akom na vyhlásenú výzvu následne zareagujú.

Podpora je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu 3 rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps. Obce a mestá, ktoré poukaz získavajú, sa musia zaručiť, že inštalácia WiFi zóny bude dokončená a samotná sieť spustená do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante.

V predchádzajúcich troch výzvach poukaz získalo 254 slovenských miest a obcí, v prvom kole 93, v druhom 108 a v treťom 53.

 

Zdroj:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu?lang=sk

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/europska-komisia-otvara-po-koronakrize-poslednu-vyzvu-na-vybudovanie-bezplatnych-wifi-zon/