Aktuality

Predĺženie výziev v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ

25.07.2016

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika sú aktuálne vyhlásené štyri výzvy, ktorých zhrnutia môžete nájsť aj na našej webovej stránke v sekcii Aktuálne výzvy.

Pri všetkých štyroch výzvach došlo v posledných dňoch k posunutiu termínu uzavretia nasledovne:

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Konkrétny cieľ: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Pôvodný dátum uzavretia: 25.07.2016 

Nový dátum uzavretia: 05.09.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Konkrétny cieľ: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Pôvodný dátum uzavretia: 25.07.2016 

Nový dátum uzavretia: 05.09.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Konkrétny cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Pôvodný dátum uzavretia: 31.08.2016 

Nový dátum uzavretia: 03.10.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Konkrétny cieľ: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr

Pôvodný dátum uzavretia: 31.08.2016 

Nový dátum uzavretia: 03.10.2016

 

Podrobnosti týkajúce sa vyššie uvedených výziev nájdete tu.