Aktuality

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

15.11.2019

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená výzva určená pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, ktorá podporí rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny.

Alokácia:

  • 600 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl:

  • 31. december 2019
  • 30. apríl 2020
  • každé 4 mesiace

Oprávnené subjekty – žiadatelia: 

  • subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

Oprávnená aktivita:

  • rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Výstupom hlavnej aktivity musia byť nasledujúce metodiky/usmernenia:

  • socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení a
  • nástroje pre rozhodovací proces – praktická príručka pre investorov.

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.